Intrastat – Wrocław

obliczanie

Intrastat to europejski system statystyczny, służący do gromadzenia danych dotyczących wywozów i przywozów towarów w obrębie Unii Europejskiej. Zebrane w nim informacje porównywane są z tymi zamieszczonymi przez przedsiębiorstwa w deklaracjach podatkowych VAT, a następnie przekazywane do krajowych i unijnych organów prowadzących statystykę handlu w UE.

Do złożenia deklaracji Intrastat zobowiązani są wszyscy przedsiębiorcy, którzy przekroczyli określone w przepisach progi roczne w obrotach w zakresie wywozu i przywozu towarów. Warto pokreślić, że wartość tych progów w każdym kraju UE jest ustalana indywidualnie i co roku aktualizowana. W Polsce ogłaszana jest one przez Główny Urząd Statystyczny.

Przedsiębiorca może udzielić upoważnienia osobie trzeciej do złożenia deklaracji w jego imieniu. Warto pamiętać, że nieprawidłowe wypełnienie dokumentu może skutkować nałożeniem kary finansowej. W Polsce właściwym urzędem do przekazania informacji w ramach systemu Intrastat jest Izba Celna w Szczecinie.

 

Zakres usług w ramach obsługi zgłoszeń Intrastat - Dolnośląskie

Zajmujemy się obsługą zgłoszeń Intrastat. Gwarantujemy indywidualne podejście i dogodne formy komunikacji. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie usług celnych, dzięki czemu mogą być Państwo pewni, że wszystkie formalności zostaną załatwione prawidłowo i w terminie.

Zakres wykonywanych czynności obejmuje:

  • wypełnianie deklaracji Intrastat,
  • Na podstawie otrzymanych przez Klienta plików wypełniamy deklarację wywozu lub przywozu,
  • opracowywanie zestawień indywidualnych,
  • przekazywanie deklaracji do odpowiednich izb celnych.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji.

 

W jaki sposób wypełnia się deklarację Intrastat?

Deklarację Intrastat należy wypełnić nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym. Jeśli dzień ten wypada w niedzielę lub w dzień wolny ustawowo, termin zgłoszenia upływa pierwszego dnia roboczego po nim. Deklaracja Intrastat powinna zawierać szereg danych dotyczących przewozów towarów. Trzeba w niej zawrzeć między innymi informację o kraju przeznaczenia/wysyłki towaru, opis handlowy każdej pozycji w dokumencie sprzedaży, nr VAT kontrahenta, a także informacje o kraju pochodzenia towaru, jego masie netto, wartości faktury w PLN oraz warunkach dostawy. Zgłoszenie Intrastat można oczywiście przygotować samodzielnie, ale zdecydowanie wygodniej jest to zlecić specjalistom, takim jak nasi pracownicy. Co ważne, jest to też bardziej oszczędne rozwiązanie.

 

Dlaczego warto powierzyć nam formalności związane z Intrastat?

Nasza firma od wielu lat zajmuje się obsługą celną przesyłek i szerokim zakresem usług celnych, dzięki czemu mamy ogromną wiedzę i doświadczenie w tej kwestii. Nasze zaangażowanie i wysokie kwalifikacje pozwalają nam świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dzięki temu mogą być Państwo pewni, że deklaracja Intrastat będzie wypełniona prawidłowo i złożona w terminie. Za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia się do Intrastat przedsiębiorca może zostać ukarany. Dotyczy to zarówno całkowitego braku deklaracji, jak i dokumentu złożonego po terminie bądź z błędami. Dlatego też warto powierzyć wypełnienie oraz złożenie deklaracji Intrastat profesjonalistom. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług Klientów z Wrocławia oraz całego województwa dolnośląskiego.