Zgłoszenie towarów do odprawy celnej – Wrocław

Do naszych usług należy pomoc w zgłoszeniu towarów do odprawy. Agencja zajmie się za Państwa wszelkimi formalnościami w urzędzie celnym. Będziemy profesjonalnym pośrednikiem pomiędzy Waszą firmą a urzędnikiem celnym. Usługi tego typu mogą być bardzo pomocne dla każdego importera towaru, zwłaszcza jeśli sprowadza towar z kraju niebędącego w Unii Europejskiej. Jednym z obowiązków takiego importera jest odprawienie towaru, czyli przejście przez procedurę celną. W tym celu warto skorzystać z pomocy naszej agencji, gdyż doskonale orientujemy się we wszystkich procedurach i zrobimy to sprawnie oraz bezpiecznie. W Państwa imieniu przygotujemy dokumenty potrzebne do odprawy oraz deklarację dotyczącą podatku akcyzowego. Zweryfikujemy także znaki CE, obliczymy wysokość należności przywozowych oraz dokonamy zgłoszenia towarów do odprawy celnej. Zapraszamy do nawiązania z nami współpracy i skorzystania z naszych usług celnych. Działamy nie tylko na terenie Wrocławia, ale też w całej Polsce.

 

Jak powinno wyglądać zgłoszenie towarów do odprawy?

Zgłoszenie towarów do odprawy celnej powinno być złożone w formie elektronicznej bądź pisemnej. Elektroniczne zgłoszenie celne zostaje zweryfikowane pod względem merytorycznym i przyjęte przez organ celny. Następnie otrzymuje w systemie CELINA nazwę „Poświadczone Zgłoszenie Celne”. Zastępuje ono papierowe zgłoszenie towarów do odprawy dokonywanego na formularzu SAD. Dokument ten zawiera adnotację urzędu celnego o dacie i czasie przyjęcia zgłoszenia, a także adnotację o dacie powiadomienia o długu celnym. Znajduje się w nim również informacja o dacie i czasie zwolnienia towaru do procedury celnej.