Odprawy celne – Wrocław

tiry na odprawie celnej

Zajmujemy się wszelkimi formalnościami związanymi z odprawami celnymi. Nasza oferta obejmuje przede wszystkim odprawy celne eksportowe i importowe oraz tranzyty. Ponadto w zakresie handlu z krajami nienależącymi do UE dokonujemy zgłoszeń celnych w procedurach: dopuszczenia do obrotu, wywozu, uszlachetnienia czynnego, uszlachetnienia biernego, odprawy czasowej oraz składu celnego. Zajmujemy się także wystawianiem dokumentów potwierdzających pochodzenie towarów (EUR1, FORM A).

Działamy precyzyjnie i sprawnie. Chętnie udzielimy dodatkowych informacji. Zapraszamy do współpracy Klientów z Wrocławia oraz całego woj. dolnośląskiego.

 

Jakie dokumenty są niezbędne do importowej odprawy celnej?

Odprawa celna wymaga przygotowania szeregu dokumentów. Jest to niezwykle ważne, gdyż bez nich nie da się pozytywnie załatwić tej sprawy. Nasza agencja kompleksowo pomoże Państwo w skompletowaniu oraz złożeniu w terminie wszystkich tych dokumentów. Do odprawy importowej konieczne są:

  • faktura handlowa: dokument potwierdzający dokonanie transakcji handlowej,
  • lista załadowcza: zawiera informacje odnośnie wszystkich produktów przewożonych danym środkiem transportu,
  • list przewozowy: zawiera informacje o nadawcy i przewoźniku towaru oraz cechach ładunku i szczegółach przewozu.

 

Dodatkowo, w zależności od rodzaju towaru, może być wymagane m.in:

  • świadectwo pochodzenia (COO): w przypadku m.in. tekstyliów. Wiąże się z uprawnieniami do korzystania z ewentualnych, ulgowych taryf celnych,
  • deklaracja zgodności CE: dla elektroniki, zabawek czy też wyrobów medycznych.

 

Importowa odprawa celna – woj. dolnośląskie

Importowa odprawa celna dotyczy przesyłek zagranicznych. Istotą tej procedury jest dopuszczenie do obrotu na terenie Unii Europejskiej towaru importowanego spoza UE. Urząd celny, dopuszczając towar do obrotu, wystawia dokument potwierdzający ten fakt, czyli Komunikat ZC 299. W Polsce za procedury celne odpowiada Krajowa Administracja Skarbowa, w skrócie KAS. Importowa odprawa celna polega na kontroli dokumentacji i towarów, a także pobraniu należności celno-skarbowych. Do jej przeprowadzenia niezbędne jest zgłoszenie towarów do odprawy.

 

Eksportowa odprawa celna – Wrocław

Nasze usługi obejmują też eksportowe odprawy celne. Są one konieczne zawsze wtedy, gdy towar wywożony jest poza granice Unii Europejskiej. Należy go wtedy zgłosić do Urzędu Celnego, w formie pisemnej lub z wykorzystaniem elektronicznego przetwarzania danych. Efektem procedur związanych z eksportową odprawą jest urzędowe potwierdzenie wywozu towaru. Dokument potwierdzający wywóz towarów jest niezbędny do zastosowania stawki 0% VAT na sprzedawane produkty.