Uproszczone procedury celne – Wrocław

dyskusja

W ramach uproszczonych procedur celnych przeprowadzamy odprawy w imporcie i eksporcie poza godzinami pracy urzędu celnego. Zgłoszenie celne zastępowane jest w tym przypadku elektronicznym powiadomieniem właściwego organu. Towar może być zgłoszony w siedzibie firmy czy też przy magazynie, w którym będzie dokonany jego rozładunek. Swoje usługi oferujemy nie tylko Klientom z Wrocławia, ale też z całego województwa, a nawet całej Polski.

Nasza oferta obejmuje:

 • pomoc w uzyskaniu pozwolenia na przeprowadzenie procedury uproszczonej
 • prowadzenie procedury uproszczonej
 • pomoc w uzyskaniu świadectwa AEO (statusu upoważnionego przedsiębiorcy)

 

Jak przebiega procedura uproszczona?

Uproszczona procedura celna wiąże się z odformalizowaniem czynności związanych z dokonaniem zgłoszenia cennego. Obecnie jest to wiodący system w Unii Europejskiej. Realizacja procedury uproszczonej powoduje przez firmy posiadające status zaufanego importera/eksportera formalności związanych z odprawą celną. Administracja ma zaś za zadanie dokonanie selektywnej kontroli prawidłowości zgłoszeń celnych dokonywanych przez podmioty gospodarcze. Skutkiem zastosowania uproszczonej procedury celnej jest przede wszystkim możliwość szybkiego dysponowania towarem.

 

Co można zyskać dzięki uproszczonej procedurze celnej?

Najważniejsze korzyści z zastosowania procedury celnej uproszczonej to:

 • oszczędność czasu
 • redukcja kosztów związanych z dostarczeniem towarów do Urzędu Celnego
 • ograniczenie liczby dokumentów dostarczanych do organów celnych
 • ograniczenie liczby kontroli celnych i rewizji towarów
 • redukcja kosztów magazynowania towarów
 • możliwość racjonalnego planowania dostaw i szybszej realizacji zamówień
 • możliwość przesunięcia w czasie płatności podatku VAT oraz rozliczenia podatku w sposób bezgotówkowy w deklaracji JPK-VAT.

 

Rodzaje procedur celnych uproszczonych – import i eksport

Wyróżnić można trzy rodzaje uproszczonych procedur celnych. Są to:

 • procedura zgłoszenia niekompletnego,
 • procedura zgłoszenia uproszczonego,
 • odprawa uproszczona na miejscu.

Procedura zgłoszenia niekompletnego polega na złożeniu pisemnego zgłoszenia celnego, które nie zawiera niektórych danych i dokumentów, które są wymagane przez prawo celne. Procedura zgłoszenia uproszczonego wymaga podania co najmniej danych niezbędnych do ustalenia tożsamości towarów. Natomiast odprawa uproszczona pozwana na objęcie towarów daną procedurą celną w pomieszczeniach zainteresowanego przedsiębiorcy lub innych miejscach wyznaczonych przez organy celne.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.