Obsługa celna przesyłek – Wrocław

Nasza agencja świadczy usługi z zakresu obsługi celnej przesyłek. Zajmujemy się odprawą przesyłek pocztowych w imporcie i eksporcie na dokumentach SAD. Wszystkie wykonywane przez nas czynności są objęte całkowitą poufnością i ochroną danych Klienta. Oferujemy nie tylko fachową pomoc w odprawie celnej przesyłki, ale też doradztwo z zakresu przepisów celnych. Nasze usługi w ramach obsługi celnej przesyłek obejmują przygotowanie dokumentów celnych do dokonania odprawy, wysłanie zgłoszenia celnego w formie elektronicznej, a także monitorowanie przebiegu odprawy celnej i reprezentację Klienta na podstawie upoważnienia bezpośredniego. Realizujemy odprawy celne przesyłek pocztowych zarówno dla osób prywatnych, jak i firm oraz instytucji. Działamy na terenie Wrocławia i okolic.

 

Odprawy celne przesyłek w imporcie i eksporcie

Usługi naszej agencji obejmują obsługę celną przesyłek w przypadku odpraw w imporcie i eksporcie. Jeśli mamy do czynienia z odprawą w imporcie, towar należy zgłosić w formie elektronicznej na dokumencie SAD. Wszystkie formalności związane ze zgłoszeniem towaru do odprawy załatwimy kompleksowo i sprawnie. Po złożeniu w/w wniosków oraz wystawieniu przez Klienta odpowiedniego upoważnienia dla agencji firma powinna przesłać do nas następujące dokumenty:

  • powiadomienie z poczty,
  • przetłumaczoną fakturę handlową lub inny dokument handlowy,
  • wydruk CEIDG lub KRS,
  • podpisane upoważnienie wraz z opłatą skarbową,
  • inne dokumenty potrzebne do odprawy celnej.

Po otrzymaniu dokumentów zgłaszamy towar do odprawy celnej, a następnie Klient przesyła kwotę należności celnych na konto U.C. W kolejnym kroku zwalniamy przesyłkę i przekazujemy ją Poczcie Polskiej do dostarczenia.